Showing all 9 results

Show sidebar

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 55 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T107

฿29,000 ฿23,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 55 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 55 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 15 นิ้ว 2 จุด รุ่น T101

฿3,900 ฿2,650
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 15 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 17 นิ้ว 2 จุด รุ่น T102

฿4,900 ฿3,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 17 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 17 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 19 นิ้ว 2 จุด รุ่น T103

฿5,900 ฿3,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 19 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 19 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 32 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T104

฿21,500 ฿14,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 32 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 32 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 43 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T105

฿23,500 ฿16,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 43 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 43 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 50 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T106

฿31,900 ฿23,000
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 50 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 50 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 60 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T108

฿34,500 ฿29,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 60 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 60 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 65 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T109

฿47,800 ฿38,000
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 65 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 65 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี