Showing all 15 results

Show sidebar

จอคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 15 นิ้ว Winmax-T150C

฿8,500 ฿7,600
 • จอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว
 • เทคโนโลยี Capacitive
 • ความละเอียด 1024 x 768 (4:3)
 • อัตราส่วนความคมชัด 350 : 1
 • การเชื่อมต่อ USB, VGA, HDMI

จอทัชสกรีนคอมพิวเตอร์ Resistive ขนาด 15 inch Winmax-T150R

฿8,200 ฿7,400
 • จอทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว
 • เทคโนโลยี Resistive
 • ความละเอียด 1024 x 768 (4 : 3)
 • อัตราส่วนความคมชัด 350 : 1
 • การเชื่อมต่อ USB, VGA, HDMI

จอคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน Capacitive หน้าจอสัมผัสขนาด 17 นิ้ว Winmax-T170C

฿9,900 ฿8,300
 • จอทัชสกรีนขนาด 17 นิ้ว
 • เทคโนโลยี Capacitive
 • ความละเอียด 1280 x 1024 (5:4)
 • อัตราส่วนความคมชัด 1000 : 1
 • การเชื่อมต่อ USB, VGA, HDMI

จอสัมผัสแบบ Capacitive จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว Winmax-T215C

฿11,500 ฿9,500
 • จอทัชสกรีนขนาด 21.5 นิ้ว
 • เทคโนโลยี Capacitive
 • ความละเอียด 1920 x 1080 (16:10)
 • อัตราส่วนความคมชัด 1000 : 1
 • การเชื่อมต่อ USB, VGA, HDMI

จอทัชสกรีนคอมพิวเตอร์ Resistive ขนาด 17 inch Winmax-T170R

฿9,500 ฿8,100
 • จอทัชสกรีนขนาด 17 นิ้ว
 • เทคโนโลยี Resistive
 • ความละเอียด 1280 x 1024 (5 : 4)
 • อัตราส่วนความคมชัด 350 : 1
 • การเชื่อมต่อ USB, VGA, HDMI

จอคอมพิวเตอร์ทัชสกรีน หน้าจอสัมผัส Capacitive ขนาด 19 นิ้ว Winmax-T190C

฿10,800 ฿8,800
 • จอทัชสกรีนขนาด 19 นิ้ว
 • เทคโนโลยี Capacitive
 • ความละเอียด 1024 x 768 (16:9)
 • อัตราส่วนความคมชัด 800 : 1
 • การเชื่อมต่อ USB, VGA, HDMI

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 55 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T107

฿29,000 ฿23,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 55 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 55 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 15 นิ้ว 2 จุด รุ่น T101

฿3,900 ฿2,650
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 15 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 17 นิ้ว 2 จุด รุ่น T102

฿4,900 ฿3,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 17 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 17 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 19 นิ้ว 2 จุด รุ่น T103

฿5,900 ฿3,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 19 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 19 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 32 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T104

฿21,500 ฿14,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 32 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 32 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 43 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T105

฿23,500 ฿16,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 43 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 43 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 50 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T106

฿31,900 ฿23,000
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 50 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 50 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 60 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T108

฿34,500 ฿29,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 60 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 60 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 65 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T109

฿47,800 ฿38,000
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 65 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 65 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี