Showing all 2 results

Show sidebar

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ แบบไม่ต้องสัมผัส Automatic Faucet Sensor รุ่น Winmax-H401

฿4,900 ฿3,150
 • ก๊อกน้ำ Sensor ใช้แบตเตอร์รี่ AA*4 PCS
 • ระยะตรวจจับการเปิดน้ำของ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ 8-18 เซนติเมตร
 • ก๊อกน้ำ Sensor มีแรงดันน้ำที่เหมาะสมช่วงระหว่าง 0.05-0.8MPa
 • อุณหภูมิแวดล้อม 0.1-45 องศา
 • ก๊อกน้ำอัตโนมัติง่ายต่อการติดตั้ง
 • ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์อัตโนมัติแบบไม่ต้องสัมผัส รุ่น Winmax-H402

฿5,200 ฿3,290
 • ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำสูง
 • เปิดแบบอัตโนมัติแบบต้องสัมผัสที่ตัวก๊อกน้ำ Sensor
 • ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
 • ก๊อกน้ำอัตโนมัติง่ายต่อการติดตั้ง
 • ก๊อกน้ำ Sensor ใช้แบตเตอร์รี่ AA*4 PCS
 • ระยะตรวจจับการเปิดน้ำของ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ 10-20 เซนติเมตร