Showing all 4 results

Show sidebar

ม่านไฟฟ้าควบคุมการเปิดปิดอัจฉริยะ สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน ระยะ 1.7-3 เมตร Winmax SM007

 • ควบคุมการเปิด-ปิดม่านได้แบบอัตโนมัติ
 • รางผ้าม่านปรับระยะได้ 1.7 - 3 เมตร
 • สามารถควบคุมผ่าน APP ได้
 • รองรับทั้งระบบ IOS และ Android
 • รองรับการสั่งงานด้วยเสียง
 • App TuyaSmart หรือ Smart Life

ม่านไฟฟ้าควบคุมการเปิดปิดอัจฉริยะ สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน ระยะ 2.2-4 เมตร Winmax SM008

 • ควบคุมการเปิด-ปิดม่านได้แบบอัตโนมัติ
 • รางผ้าม่านปรับระยะได้ 2.2 - 4 เมตร
 • สามารถควบคุมผ่าน APP ได้
 • รองรับทั้งระบบ IOS และ Android
 • รองรับการสั่งงานด้วยเสียง
 • App TuyaSmar หรือ Smart Life

รีโมทติดผนัง สำหรับชุดควบคุมม่านไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ รุ่น Winmax-SM010

 • รีโมทติดผนังสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดม่านแบบอัจฉริยะ

แบตเตอร์รี่ ม่านไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่น Winmax SM009

 • แบตเตอร์รี่ภายนอกสำหรับอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดม่านแบบอัจฉริยะ