Showing all 16 results

Show sidebar

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 55 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T107

฿29,000 ฿23,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 55 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 55 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 15 นิ้ว 2 จุด รุ่น T101

฿3,900 ฿2,650
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 15 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 15 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 17 นิ้ว 2 จุด รุ่น T102

฿4,900 ฿3,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 17 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 17 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีนมัลติทัช Winmax Touch screen ขนาด 19 นิ้ว 2 จุด รุ่น T103

฿5,900 ฿3,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 19 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 2 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 19 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 32 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T104

฿21,500 ฿14,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 32 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 32 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัส มัลติทัช Touch Screen Display ขนาด 32 นิ้ว 10 ทัช

฿21,500 ฿13,500
 • จอทัชสกรีน มัลติทัช แบบเฟรม ขนาด 32 นิ้ว
 • จอสัมผัส 10 จุด ไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์
 • จอทัชสกรีน : เทคโนโลยีอินฟราเรด
 • จอทัชสกรีน ใช้งานต่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB
 • จอทัชสกรีน รับประกันสินค้า 1 ปี

จอทัชสกรีน 50 นิ้ว จอมัลติทัชสัมผัส 10 จุด

฿31,900 ฿21,000
 • จอทัชสกรีน : ขนาด 50″ นิ้ว
 • จอทัชสกรีนมีจุดสัมผัส : 10 จุด
 • จอทัชสกรีน : เทคโนโลยีอินฟราเรด
 • จอทัชสกรีน ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ : USB
 • จอทัชสกรีน รับประกันสินค้า 1 ปี

จอทัชสกรีน 55 นิ้ว จอมัลติทัชสัมผัส 10 จุด

฿29,000 ฿22,900
 • จอทัชสกรีน : ขนาด 55″ นิ้ว
 • จอทัชสกรีนมีจุดสัมผัส : 10 จุด
 • จอทัชสกรีน : เทคโนโลยีอินฟราเรด
 • จอทัชสกรีน ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ : USB
 • จอทัชสกรีน รับประกันสินค้า 1 ปี

จอทัชสกรีน มัลติทัช Touch Screen Display ขนาด 43 นิ้วสัมผัส 10 จุด

฿23,500 ฿15,900
 • จอทัชสกรีน มัลติทัช แบบเฟรม ขนาด 43 นิ้ว
 • จอสัมผัส 10 จุด ไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์
 • จอทัชสกรีน : แบบอินฟราเรดใช้ร่วมกับ LED/LCD TV
 • จอทัชสกรีน ต่อ PC ผ่าน USB
 • จอทัชสกรีนสำหรับนำเสนอแนะนำสินค้าและบริการ

จอ touch screen มัลติทัช ขนาด 46 นิ้ว

฿23,500 ฿13,900
 • จอทัชสกรีน มัลติทัช แบบเฟรม ขนาด 46 นิ้ว
 • จอสัมผัส 6 จุด ไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์
 • จอทัชสกรีน : เทคโนโลยีอินฟราเรด
 • จอทัชสกรีน ใช้งานต่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB
 • จอทัชสกรีน รับประกันสินค้า 1 ปี

จอทัชสกรีน touch screen ขนาด 60 นิ้ว 10 จุดสัมผัส

฿34,500 ฿28,500
 • จอทัชสกรีน มัลติทัช แบบเฟรม ขนาด 60 นิ้ว
 • จอสัมผัส 10 จุด ไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์
 • จอทัชสกรีน : เทคโนโลยีอินฟราเรด
 • จอทัชสกรีน ใช้งานต่อคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB
 • จอทัชสกรีน รับประกันสินค้า 1 ปี
 • สินค้า Pre Order รอสินค้า 7-14 วัน

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 43 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T105

฿23,500 ฿16,900
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 43 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 43 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 50 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T106

฿31,900 ฿23,000
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 50 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 50 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 60 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T108

฿34,500 ฿29,500
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 60 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 60 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอสัมผัสมัลติทัช Winmax ขนาด 65 นิ้ว ทัชสกรีนพร้อมกัน 10 จุด รุ่น T109

฿47,800 ฿38,000
 • แผ่นทัชสกรีนขนาด 65 นิ้ว
 • จำนวนจุดสัมผัส 10 จุด
 • สำหรับใช้งานร่วมกันหน้าจอขนาด 65 นิ้ว
 • เทคโนโลยีการสัมผัส : อินฟราเรด
 • รองรับการทำงานกับระบบ Windows
 • รับประกัน : 1 ปี

จอทัชสกรีน touch screen ขนาด 65 นิ้ว 10 จุดสัมผัส

฿47,800 ฿36,500
 • จอทัชสกรีน มัลติทัช แบบเฟรม ขนาด 65 นิ้ว
 • จอสัมผัส 10 จุด ไม่ต้องลงไดร์ฟเวอร์
 • จอทัชสกรีน : แบบอินฟราเรดใช้ร่วมกับ LED/LCD TV
 • จอทัชสกรีน ต่อ PC ผ่าน USB
 • จอทัชสกรีนสำหรับนำเสนอแนะนำสินค้าและบริการ